Potpisan Memorandum o saradnji Akademije likovnih umjetnosti UNSA i JU “Gradski muzeji“ Sarajevo

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i JU ”Gradski Muzeji” Sarajevo, koju zastupa direktorica doc. dr. Senka Ibrišimbegović, su na osnovu zajedničkih interesa koji proizlaze iz srodne djelatnosti zaključili Memorandum  o međusobnoj saradnji.

Sporazumne strane su odlučile doprinijeti boljoj  saradnji i stvoriti poveznicu na temelju zajedničkih aktivnosti. Potpisnice Memoranduma o saradnji su se zajednički saglasile da će raditi na međusobnoj razmjeni iskustava, unapređenju nastavnog procesa na Akademiji i unaprijeđenju aktivnosti Muzeja.