Bh Telecom i Olimpijski muzej Sarajevo: Okončanje zajedničkog projekta


Kraj 2023. godine obilježava završetak izuzetnog projekta saradnje između Bh Telecoma i Olimpijskog muzeja Sarajevo koji važi za jedan od važnih trenutak u muzejskom obrazovanju mladih. Ovaj projekt, koji je realiziran s ciljem edukacije učenika, omogućio je preko hiljadu mladih iz šesnaest različitih škola da istraže i upuste se u bogatu historiju Zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu 1984. godine.

Bh Telecom, kao predvodnik u telekomunikacijskom sektoru, prepoznao je važnost ulaganja u obrazovanje mladih i historijsko naslijeđe. Kroz ovaj projekt, Bh Telecom je osigurao financijsku podršku, doprinoseći stvaranju jedinstvenog iskustva za učenike.

Olimpijski muzej Sarajevo pružio je učenicima priliku da kroče u prošlost i istraže značaj olimpijskih igara koje su se održale prije više od tri decenije. Eksponati, multimedijalni sadržaj i interaktivni elementi muzeja omogućili su učenicima da se povežu s atmosferom i duhom historijski važnih sportskih događaja. Projekt je obuhvatio ne samo posjetu muzeju već i pružanje dodatnih edukativnih materijala i resursa, čime je obogaćeno učenje izvan učionica.

Završetak ovog projekta označava primjer uspješne suradnje između privatnog sektora i kulturnih institucija u korist obrazovanja mladih generacija.