Pravilnik o radu, plaćama i drugim ličnim primanjima radnika JU “Gradski Muzeji” Sarajevo