Olimpijski muzej Sarajevo i BH Telecom omogućili besplatnu posjetu muzeju za 1000 učenika u Sarajevu

Direkcija Muzeja s ponosom najavljuje početak saradnje s BH Telecom-om. Projekat početka saradnje vezan je za aktivaciju učenika i osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo,  da posjete Olimpijski muzej i uče o duhu Olimpijskog Sarajeva. Konačni cilj je uvođenje posjete Muzeju u osnovni obrazovni program svih škola u KS.

Osnovna koncepcija ponovo otvorenog Olimpijskog muzeja Sarajevo je da kroz sport i umjetnost prezentira duh olimpizma, olimpijske vrijednosti, kreativnost, mladost i ostale pozitivne tekovine ovog događaja.

Kroz segment sporta u Muzeju je prikazana kandidatura, priprema, organizacija i realizacija XIV ZOI u Sarajevu, a kroz segment umjetnosti Mapa svjetske grafike „Art and Sport” sa djelima svjetskih umjetnika kao što su Andy Warhol, Henry Moor, Michelangelo Pistoletto, kao i kolekcija savremenih umjetnika BiH, među kojima su djela Mersada Berbera, Boška Kućanskog, Afana Ramića, Maria Mikulića, Mehmeda Zaimovića, itd.

Mladi naraštaji od muzeja očekuju zabavu, edukaciju, društvenu interakciju, interaktivnost s muzejom i izloženim predmetima. Dio muzeja to je već prepoznao i uspješno nudi zabavu korištenjem različitih interaktivnih tehnologija, koje pomažu ostvarenju edukativnih ciljeva.

Želimo se zahvaliti BH Telecomu na prepoznavanju važnosti ovog projekta i na pružanju podrške u radu našeg Muzeja. Ovaj projekat ima višestruku korist za promociju obrazovanja, sporta i umjetnosti te Grada Sarajevo, Kantona Sarajevo i BiH.