Pokretanje realizacije projekta Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi

U Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine,19.09.2022.godine, u prisustvu kantonalnih, gradskih i opstinskih vlasti i te visoke delegacije iz Ambasade Italije u Sarajevu, EU delegacije, UNESCO BiH, te mnogim zvaničnim gostima iz javnog i kulturnog života Grada Sarajeva, održan je događaj kojim je obilježeno pokretanje realizacije projekta Muzej ARS AEVI. Prisjetimo se, prije 30 godina grupa intelektualaca koju je predvodio Enver Hadziomerspahić, u Sarajevu je pokrenula inicijativu o međunarodnom kulturnom projektu koji će se dobiti ime Ars Aevi. Razvijajući postepeno svoju mrežu prijatelja i pristalica, Ars Aevi je izrastao u jedinstven primjer međunarodne suradnje umjetničkih i ustanova za kulturu, gradova i regionalnih uprava, te umjetnika i intelektualaca sa svih strana svijeta. Predstavnici Grada Sarajeva, Kantona Sarajevo, Federacije BiH te države BiH su prepoznali Ars Aevi kao galvni razvojni projekat.
Idejni projekt novog muzeja, Gradu Sarajevu, poklonio je italijanski arhitekt, Renzo Piano, koji je također, u saradnji sa drugim partnerima iz Italije, prikupio i donirao sredstva za izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Miljacke, u neposrednoj blizini lokacije budućeg Muzeja Ars Aevi. U novembru 2021., Grad Sarajevo, Kanton Sarajevo i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, uz podršku Općine Novo Sarajevo, potpisali su okvirni sporazum o implementaciji Projekta izgradnje Muzeja savremene umjetnosti "Ars Aevi" i nedugo nakon toga, izdata je urbanistička saglasnost na lokalitetu Kvadrant C - Marijin Dvor. Od tada, Italijanska razvojna agencija AICS je okončala proceduru javnog natječaja i odabrani studio, u nastupajućim danima, moći će započeti svoj rad na izradi glavnog/izvedbenog projekta, zbog čega smo zaista ponosni i veoma sretni.