Konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove “Gradski Muzeji“ Sarajevo