Lista kandidata koji zadovoljavaju uslove propisane javnim oglasom na poziciju 1. i poziciju 2.