●Javni oglas za prijem radnika u radni odnos● Prijavni obrazac● Pitanja za pismeni ispit● Propisi i literatura iz oblasti iz koje će se vršiti provjera znanja●